Cách mở camera laptop Windows 10 đơn giản nhất

mở camera win 10

Thay vì phải sử dụng các phần mềm bên thứ 3, trên Windows 10 bạn có thể mở camera ngay từ ứng dụng mặc định của Microsoft. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mở camera laptop Win 10 với ứng dụng có sẵn trên hệ điều hành. Ngoài sử dụng thì … Read more Cách mở camera laptop Windows 10 đơn giản nhất