Hệ thống Cường hóa trong game Đoạt Mỹ Nhân

Cũng như nhiều thể loại game nhập vai khác, game Đoạt Mỹ Nhân cũng có hệ thống cường hóa giúp các game thủ có thể tăng khả năng chiến đấu của các nhân vật trong game.

 

Hệ thống cường hóa trong game Đoạt Mỹ Nhân gồm

Cường hóa trang bị

Game thủ có thể sử dụng cách thức ghép theo giai đoạn để lên cấp trang bị trong game Đoạt Mỹ Nhân. Có thể ghép nguyên liệu qua ải tướng hay qua ải thường, có thể lấy trang bị theo giai đoạn hiện tại qua việc ghép nguyên liệu để thăng cấp phẩm chất trang bị lên giai đoạn phẩm chất tiếp theo.

Nâng tướng

Game thủ tiêu hao Titan tiến cấp tương ứng sẽ thăng cấp tiềm lực tướng. Chức năng nâng tướng cũng được mở khi game thủ đạt lv 20.

Luyện tướng

Game thủ có thể tăng thuộc tính cơ sở cho tướng bằng cách tiêu hao nước thần và tiềm lực, và có thể giành được nước thần qua Di tích thế giới. Chức năng luyện tướng được mở khi người chơi đạt lv 20 trở lên.

Nghiên cứu Tháp ma pháp

Game thủ có thể nghiên cứu thăng cấp các thuộc tính trong Tháp ma pháp, ảnh hướng đến thuộc tính tướng và có tác dụng trực tiếp tới toàn bộ tướng. Loại hình Nghiên cứu Tháp ma pháp trong game Đoạt Mỹ Nhân bao gồm:

  • Loại thuộc tính đi kèm.
  • Loại trận hình, ví dụ Kỳ tập trận…
  • Loại khế ước và loại cơ sở. Ví dụ: “Sức mạnh khế ước”.
Rate this post
Xem thêm:   Độc Bá Tam Quốc

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo
Enable registration in settings - general